RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane w oparciu o art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

 1. Następująca osoba jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem zamówienia/zawarciem umowy i wykonaniem zamówienia/umowy z „RCS Dawid Łosko”, NIP 1251683801:
  Dawid Łosko
  Dalej zwany „Administratorem”.
  Dane kontaktowe do Administratora:
  Adres: Szwałk 11a, 19-411 Świętajno
  e-mail: hello@rimsclub.store
  telefon: 0048 500 616 868
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  1. realizacji złożonego przez Państwa zamówienia
  2. ewentualnego rozliczenia i dochodzenia roszczeń wynikających ze złożonego przez Państwa zamówienia;
  3. archiwizowania;
  4. księgowych.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelarii prawnej bądź profesjonalnemu pełnomocnikowi celem dochodzenia ewentualnych roszczeń, które przysługiwać mogą wobec Państwa lub w innych sprawach, związanych ze złożonym przez Państwa zamówieniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom kurierskim celem realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.
 6. Na Pani/Pana danych osobowych Administrator nie będzie wykonywał operacji przetwarzania, w tym profilowania, których skutkiem jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Instagram Zrób zdjęcie dodaj hashtag #rimsclub_store i wygrywaj nagrody!